close
مجتمع فنی تهران
سیکس پک شکم بالا بردن زانوهای خم شده

ایران نیو    اطلاعات تمرین : نام تمرین : جمع کردن زانو به داخل شکم با توپ نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم  عضلات دیگر : - تجهیزات : توپ سطح تمرین…

امروز چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396
لينک دوستان