close
مجتمع فنی تهران
زیر شکم خوابیده روی میز

ایران نیو    اطلاعات تمرین : نام تمرین : بالا بردن زانوهای خم شده  نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم  عضلات دیگر : - تجهیزات : نیمکت سطح تمرین :…

امروز دوشنبه 30 مرداد 1396
لينک دوستان