close
مجتمع فنی تهران
آموزش دوخت گل زنبق با روبان

ایران نیو    برای دوخت این گل میتوانید از ترکیب رنگ های مختلف برای سایه روشن برگ ها استفاده کنید         روبان را داخل سوزن کنید و برای شروع…

امروز دوشنبه 30 مرداد 1396
لينک دوستان